Izdelki

Pri hladnem zagonu ustvarimo 80-90% vse obrabe motorja. QMI preparati vsebujejo formulacijo ki drasticno zmanjsuje trenje in obrabo z uporabo PTFE-ja, nam bolj  poznanega pod komercialnim imenom Teflon. Teflon je v Guinessovi knjigi rekordov opisan kot najbolj spolska snov, ki jo poznamo. QMI preprosto vlijemo v motor pri menjavi olja, za vse ostalo pa poskrbi vrhunska tehnologija. Detergenti najprej ocistijo vse drsne povrsine, nato molekule teflona z negativnim staticnim nabojem prodrejo v mikroskopske pore na kovini, kjer se s pomocjo veznih elementov, pritiska in temperature, plastificirajo in vezejo ter tako nudijo perfektno zascito pred napadom korozije in drasticno zmanjsujejo obrabo (povprecno 54%). Zascita v normalnih pogojih traja min. 80.000 km. Teflon v QMI izdelkih je kemicno obstojen in neobcutljiv na vecino kemicnih spojin in topil celo pri najvisjih tlakih in temperaturah, ki lahko nastopijo, kemicna neobstojnost zagotavlja neobcutljivost na delovanje kislin. Qmi preparati ne spreminjajo mazalnosti olja in ne vplivajo na kriticne tolerance strojnih delov. Formulacija ne vsebuje klora, niti katerihkoli drugih skodljivih komponent, proizvajalec pa daje 100 % garancijo za varnost uporabe. 

Proizvodi

QMI Zascita Motorja – Engine Treatment

Uporaba: Vsi batni in Wankel motorji z notranjim izgorevanjem, vkljucujoc bencinske, diesel in plinske motorje. Dozira se pri menjavi olja - obvezno v mrzel motor.

Koristi: Manjse trenje in obraba, manjsi stroski vzdrzevanja, zascita pred korozijo, izboljsano delovanje motorja, daljsa zivljenska doba olja, izboljsana kompresija, nizja delovna temperatura, manjsa poraba goriva, daljsa zivljenska doba motorja, lazji zagon, povecana moc.

Doziranje: QMI Zascita motorja se dozira v motor glede na prostornino motorja in sicer 0,5 litrska embalaza zadostuje za obdelavo motorja s prostornino do 2000 ccm in litrska za 4000 ccm. Za tovarnjake na vsakih nadaljnih 3200 ccm dodamo liter QMI-ja. Ob pravilnem doziranju se ves teflon vtali v drsne kovinske povrsine in po nekajurnem delovanju v motorju ostane le olje.

QMI se dodaja le strojnim sklopom, ki imajo ze opravljeno utekalno kolicino kilometrov.

Vec informacij v priročniku (pdf Acrobat Reader)
Varnostni list

 

QMI Zascita Menjalnika – Gear Treatment

Uporaba: Rocni menjalniki, Diferenciali, reduktorji, polzasta gonila, prakticno vse pogonske omarice pri avtomobilih, tovornih vozilih, industriji, navtiki in kmetijstvu. 

Koristi: Manjse trenje in obraba, manjsa poraba energije, lazje prestavljanje, daljsa zivljenska doba komponent, manjsi hrup, nizja delovna temperatura, zascita pred korozijo, izboljsano delovanje. 

Doziranje: Za vsa osebna vozila se uporablja koncentrat 250 ml ki zadostuje za rocni menjalnik, diferencial ali reduktor.Prej izpustimo 250 ml olja. Pri tovornih vozilih in industriji: 20% glede na kolicino mazalnega olja - dodaja se QMI Gear treatment 90 WT (946 ML ali 3,785 L ). Doziramo v mrzel menjalnik, diferencial ali reduktor. 

Vec informacij v priročniku (pdf Acrobat Reader) 
Varnostni list (pdf Acrobat Reader)

QMI Zascita Avtomatskih Menjalnikov – Automatic Transmission

Uporaba: Avtomatski menjalniki 

Koristi: Manjse trenje in obraba, manjsa poraba energije,daljsa zivljenska doba komponent, manjsi hrup, nizja delovna temperatura, zascita pred korozijo, izboljsano delovanje. 

Doziranje: Dodamo koncentrat 250 ml v mrzel avtomatski menjalnik, prej izpustimo 250 ml olja. 

Vec informacij v priročniku (pdf Acrobat Reader)

QMI Zascita Hidravlicnih sistemov – Hydraulic Treatment

Uporaba: Vse hidravlicne crpalke in motorji. 

Koristi: manjse trenje in obraba, manjsa poraba energije, izboljsano delovanje, daljsa zivljenska doba komponent, manjsa kavitacija, nizji stroski vzdrzevanja, zascita pred korozijo,, manjsi hrup, nizja delovna temperatura, daljsa zivljenska doba olja. 

Doziranje: Na vsakih 15 litrov hidravlicnega olja dodamo i liter QMI Zascita hidravlike ( 946 ml in 3,785 L ). V vecjih sistemih dodamo 1 liter QMI-ja na 25 litrov hidravlicnega olja. Doziramo v mrzel motor ali crpalko. 

Vec informacij v priročniku (pdf Acrobat Reader)

QMI Zascita pnevmatskih orodij – Air Tool Treatment

Uporaba: Vsa pnevmatska orodja z oljnim mazanjem. Uporabljajte QMI Netaljivo ali Vodoopormo mast na mestih ki zahtevajo mast. 

Koristi: Obnavlja izrabljena orodja, manjsi hrup, izboljsano delovanje, nizji stroski delovanja, daljsa zivljenska doba orodja, zascita pred vlago, manjsa kavitacija, zmanjsano trenje in obraba, nizja delovna temperatura, manjsa poraba energije, izboljsano delovanje, zascita pred korozijo. 

Doziranje: Skozi dovod zraka – doziramo po potrebi 

Vec informacij v priročniku (pdf Acrobat Reader) 
Varnostni list (pdf Acrobat Reader)

QMI Tekoce Tesnilo - Liquiseal

Uporaba: Vsi motorji, rocni in avtomatski menjalniki, diferenciali in ostali zobniski prenosi, hidravlicni sistemi, kompresorji in ostala oprema, kjer se uporabljajo elastomerna tesnila. Liquiseal je kompatibilen z vsemi mazalnimi olji. 

Koristi: Cca 46% vozil pusca mazilna olja in tudi vsa industrija se bori s trdovratnim puscanjem olja. Glavni razlog je propadanje tesnil, saj so elastomerni tesnilni materiali navadno najbolj izpostavljeni staranju, visoki temperaturi in nekompatibilnim mazivom. QMI Liquiseal nudi takojsnjo resitev, tesnilu povrne elasticnost, ga blago poveca in tako zapolni razpoke skozi katere uhaja olje. Ne vsebuje skodljivih aromaticnih topil ki povzrocajo nekontrolirano napihovanje tesnil in izgubo elasticnosti. Uporaba QMI Liquiseal-a omogoca cinkovito preventivo s preprecevanjem puscanja olja se pred njegovim nastankom, saj njegove regenaracijske lastnosti scitijo tesnila pred izsusitvijo, krcenjem, strjevanjem in razpokanjem. Priporocamo uporabo pri vsej opremi starejsi od petih let. 

Doziranje: 1,5 – 3% glede na kolicino olja ( odvisno od stanja tesnil in vrste opreme). 

Vec informacij v priročniku (pdf Acrobat Reader) 
Varnostni list (pdf Acrobat Reader)

QMI Vecnamenska Netaljiva Mast – Non Melting All Propose Grease

Uporaba: Kolesni lezaji, motorni lezaji, ventili, podvozja, zglobi, masilke, zvezniki, pogonske gredi, kardanske gredi…QMI Netaljiva Mast je zelo priporocjiva v problematicnih okoliscinah kjer visoke temperature, vlaga ali tam, kjer je menjava masti otezena zaradi nedostopnosti. 

Koristi: Zmanjsano trenje in obraba, ekstremne temperature, ekstremni pritiski, odpornost proti vodi, super adhezija in kohezija, podaljsani intervali menjave masti, zascita pred korozijo. Izdelana je za najzahtevnejse pogoje mazanja. Njena prednost pred obicajnim mazanjem je v tem, da vse kriticne drsne povrsine prevlece s PTFE zascitnim slojem. Nudi zascito pred rjavenjem in je odporna na vodo, tudi ko je izpostavljena najbolj ekstremnim pogojem. 

Doziranje: Staro mast zamenjajte s QMI Netaljivo Mastjo ali pa mazite pogosteje, tako, da staro mast postopoma nadomesti QMI Netaljiva Mast. Ko je stara mast odstranjena, so intervali menjave masti lahko obcutno daljsi v primerjavi s prejsnjimi. (Karakteristike: 

Vec informacij v priročniku (pdf Acrobat Reader) 
Varnostni list (pdf Acrobat Reader)

QMI H1 Prehrambena Mast – Lube Food Grade Grease

Uporaba: Lezaji, rocicni mehanizmi, vojaska oprema, gonila, tecaji in zglobi, ladijski in ribiski vitli, ventili, pipe, zobniska gonila, vodila, dvigala, verizni prenosi, skripci, industrijska oprema, tekoci trakovi, kljucavnice… 

Koristi: USDA H1 poblastilo, cisto mazivo, nestrupeno, zdravju neskodljivo, brez necistoc, se ne susi, sciti pred korozijo in propadanjem, vsebuje teflon, je delno sinteticna vecnamenska mast, je biolosko razgradljiva, je izjemno odporna na vodo, zmanjsuje obrabo, je brez vonja in brez barve. Je odlicna za uporabo povsod tam, kjer se zahteva cisto, brezbarvno in ekolosko neoporecno mazivo. 

Doziranje: Lahko se uporablja na razlicnih povrsinah, tako kovinah, plasticnih masah, vinilu, lesu, gumi… Uporablja se za stevilne namene v avtomobilizmu, elektricni opremi, prehrambeni industriji, razlicnih vejah industrije, navtiki…Ustreza FDA normativom Part 178 35 705 – za primer stika z zivili Staro mast zamenjajte s QMI H1 Mastjo ali pa mazite pogosteje, tako, da staro mast postopoma nadomesti QMI H1 Mast. Ko je stara mast odstranjena, so intervali menjave masti lahko obcutno daljsi v primerjavi s prejsnjimi. 

Vec informacij v priročniku (pdf Acrobat Reader) 
Varnostni list (pdf Acrobat Reader)

QMI Sredstvo za Notranje Ciscenje Motorja – Engine Clean

Uporaba: Vsi bencinski in dizelski motorji. 

Koristi: Varno odstrani notranje usedline, izboljsa cirkulacijo olja do vseh delov motorja, podaljsa zivljensko dobo motorja z zmanjsanjem obrabe, zagotavlja popolnejsi izpust starega olja in s tem manjso onesnazenost svezega olja, vsebuje sredstva, ki obnavljajo tesnila. 

Doziranje: Vlijemo celotno embalazo v motor pred menjavo olja, vzgemo motor in ga pustimo 3 – 4 min. v prostem teku, spustimo olje, zamenjamo oljni filter, nalijemo cisto olje v cist motor. 

Vec informacij v priročniku (pdf Acrobat Reader) 
Varnostni list (pdf Acrobat Reader)

QMI Zascita Lakiranih Povrsin – Paint Sealant

Uporaba: Avtomobili, tovorna vozila, navtika, letala, pohistvo. 

Koristi: Ultimativen lesk, UV zascita pred bledenjem, ekstremna trajnost (1 leto ob pravilnem anosu), umazanija se lazje opere, sciti pred oksidacijo, korozijo, umazanijo in insekti. Vsebuje preko 2000 teflonskih delcev na kvadratni cm. Teflon je kemicno neaktiven do vseh ostalih kemikalij in omogoca zascito pred korozijo, solmi, insekti in nikoli ne posivi ali porumeni, ko je izpostavljen soncni svetlobi. 

Doziranje: Operemo vozilo ali povrsino, nanesemo QMI Zascito Laka na mehko krpo in jo s kroznimi gibi vtremo v lakirano povrsino. Pustimo nekaj minut da se nanos posusi, nato pa s kroznimi gibi spoliramo z polirno ali drugo mehko krpo. Za popoln efekt je priporocljivo poliranje z mocnejsimi gibi, ker se s tem aktivirajo vezni elementi, ki vezejo teflonske molekule v povrsino. Za se bolji lesk ponovimo postopek po 48 urah. Pred uporabo embalazo dobro pretresemo. 

Vec informacij v priročniku (pdf Acrobat Reader) 
Varnostni list (pdf Acrobat Reader)

QMI Koncentrirano Univerzalno Čistilo – All Purpose Cleaner

Uporaba: Je visoko koncentrirano industrijsko cistilo. Kombinacija hitro delujocih sinteticnih detergentov, alkalov in mocilnih elementov, omogoca ucinkovito ciscenje. Če je mocno razredceno z vodo, omogoca ucinkovito univerzalno ciscenje, manj razredceno je zelo ucinkovito pri razmascevanju. 

Koristi: Ekonomicno, ekstremno koncentrirano cistilo, eno mocno cistilo za mnogo vrst ciscenj. 

Doziranje: Razredcimo z vodo in sicer v razmerju: prvo ciscenje zelo mastnih in umazanih delov: 1/2-5, razmascevanje motorjev, strojev…: 1/5-10, normalno vzdrzevalno ciscenje: 1/10-15, lahko ciscenje: po potrebi, okna: nekaj kapljic v 0,5l vode, pranje s pritiskom in paro: 1/8. 

Za boljse rezultate pocakajte, da se umazanija razmoci. Umazanija se enostavno izplakne z vodo ali obrise. 

Vec informacij v priročniku (pdf Acrobat Reader) 
Varnostni list (pdf Acrobat Reader)

QMI Zascita Kompresorjev – Compressor Treatment

Uporaba: Batni, centrifugalni in rotacijski kompresorji. 

Koristi: Manjse trenje in obraba, nizja delovna temperatura, manjsa poraba energije, izboljsano delovanje, daljsa zivljenska doba olja, manjsi hrup, nizji stroski vzdrzevanja, daljsa zivljenska doba kompresorja, lazji zagon, zascita pred vlago in napadom korozije. 

Doziranje: 20% na kolicino mazalnega olja. Spustimo doloceno kolicino olja, da zagotovimo prostor za predpisano kolicino QMI-ja. Mocno pretresemo embalazo in takoj zazenemo kompresor. Doziramo v mrzel kompresor. Če je olje umazano in ga zelimo zamenjati, izpustimo vse olje in nalijemo novo ( toliko manj, kolikor bomo dozirali QMI-ja ). 

Vec informacij v priročniku (pdf Acrobat Reader)

Copyright © 2003 QMI SD d.o.o. All rights reserved. Izvedba:Izdelava.com